Onze aanpak

 

Onze principes :

 • Eenvoud en pragmatisme
 • Continue verbetering geïntegreerd in de management tools
 • Lean Management toegepast op de werkvloer

Verloop van een A2BM project :

Onze projecten zijn meestal opgebouwd uit twee fases :

 • De voorstudie (Diagnose) wordt uitgevoerd op basis van een vast contract :
  Teneinde de omvang van het project te bepalen, alsmede de resultaten waarop wij ons kunnen engageren.
 • De uitvoeringsfase bestaat uit 4 stappen :
  Ontwerp en validatie van de nieuwe organisatiesystemen
  º Hetzij bij middel van onze eigen tools
  º Hetzij gebruik makende van de reeds voorhanden zijnde tools bij de klant

  Implementatie van onze tools
  º Onze tools kunnen gemakkelijk aan bestaande architecturen gekoppeld worden.

  Personeelstraining en behalen van de resultaten
  º Na de implementatie, begeleiden wij onze klanten tot het behalen van de resultaten.

  Progressieve terugtrekking van A2BM => klantautonomie
  º Het beoogde doel is de continue verbetering van de processen van onze klant


 
EN FR NL